سالن زیبایی ارکیده
ولیعصر،خیابان فروغی،ابتدای خیابان پروین اعتصامی
سالن زیبایی ارکیده